Toz Boya Sistemi Nedir?

Toz boya tamamen kuru bir kaplama sistemidir. Elektrikle yüklenen öğütülmüş reçine, pigment ve diğer hammadde taneciklerinden oluşur ve boyanacak parçanın üzerine püskürtülür.

Polimer tozlarının elektrostatik olarak kaplanacak parçaların üzerine yapıştırıldıktan sonra eritilmesi ve pişirilmesi ile meydana gelen kaplamaya toz boyama sistemi denir.

Elektrostatik Boya Tekniği;

Püskirtme esnasında boya zerrecikleri tabancadan çıkarken (-) elektrik yüklenir. Boyanacak olan topraklanmış parçanın çekim kuvvetinden yararlanarak toz boya parça üzerine (Zıt kutuplar birbirini çeker prensibi) yapıştırılır. Ancak toz zerrecikleri kendi aralarında aynı kutupta olduklarından birbirlerini iterek homojen dağılım sağlanır. Toz boya sisteminde akıntı ve damlama ihtimali yok denecek kadar az düzeye indirilir.

    • Manuel Tip Filtreli Toz Boya Kabinleri
    • Otomatik Konveyörlü Toz Boya Kabinleri
    • Otomatik Süpürmeli Tip Toz Boya Kabinleri
    • Siklonlu Tip Otomatik Toz Boya Kabinler